SESSIÓ DE PROVA 

En la sessió de prova el professor/a rep al client, ensenya les instal·lacions, informa del què és l’Autèntic Pilates  i manté una breu entrevista amb la persona interessada. Aquesta li explica quines són les seves necessitats, possibles molèsties corporals o lesions. Llavors es realitza una classe individual i personalitzada en els aparells. La durada de la sessió de prova és de 1’15 min i té un cost de 50€.


CLASSES INDIVIDUALS  EN APARELLS


   BONOS   
     
   BONO  4 Classes 185€ (caduca als 2 mesos)
   BONO  8 Classes 345€ ( caduca als 3 mesos)

     1 CLASSE
      
50€ 
     

CLASSES DUETS EN APARELLS

BONO 8 Classes  265€/per persona  (caduca als 3 mesos)


CLASSES GRUPALS A TERRA “MAT PILATES” (grups de màxim 5 persones)

QUOTA MENSUAL 95€ (4 classes al mes, un cop per setmana + 1 classe individual en aparells al mes )
*Abans d’incorporar-se a un grup s’han de realitzar 4 classes individuals en aparells.


5% descompte familiar
5% descompte alumnes d’escoles de dansa
10% pacients de la Clínica del Dolor de Tarragona

*Tots els preus inclouen el 21% d’IVA