Autèntic Mètode Pilates


L’Autèntic Mètode Pilates és un sistema únic d’exercicis d’estirament i enfortiment desenvolupat per Joseph H. Pilates a principis del segle XX, que treballa amb seqüències de moviments controlats i precisos, amb un equip d’aparells dissenyats per ell mateix. Una bona sessió de Pilates ha de ser supervisada íntegrament per professors degudament qualificats i diplomats.

Atès que el terme "PILATES" no està patentat, milers de persones l’utilitzen sense haver estat degudament instruïdes. La popularitat de Pilates es deu als seus bons resultats, però actualment hi ha gran diversitat d’exercicis i maneres d’executar el moviment que no responen a la seva creació original. Ser professor de Pilates significa aplicar tot el Mètode tal com va ser concebut pel seu creador, realitzant el Programa de Formació de "Romana s Pilates".

Per què ORIGINAL?


La deixebla i hereva del Mètode Pilates Romana Kryzanowska va ser alumna predilecta de Joseph H. Pilates rebent d’aquest el coneixement integral del Mètode, coneixement que han heretat i transmès al seu torn la seva filla Sari Mejía i la seva néta Daria Pace. Durant 3 generacions s’està ensenyant i aplicant el Mètode tal com el seu creador desitjava.

La Raïssa Janer, promotora d’AIREDETERRA és professora certificada des de 2008 en el model original i autèntic del Mètode Pilates havent realitzat el Programa d’Instrucció Independent per a professors de ROMANA’S PILATES® impartit  pels Mestres Javier Pérez Pont i Esperanza Aparicio.

Des del 2014, a AIREDETERRA som pioners introduint el Mètode de “Romana’s Pilates” a la província de Tarragona. Als estudis de Pilates d’AIREDETERRA trobareu professors/es titulats per l’escola original. 

Què “Sí és” i què “No és” PILATES


"Avui dia hi ha innombrables controvèrsies sobre el que es pot considerar com el Autèntic Mètode Pilates. Cal aclarir que el mètode i els estudis Pilates reben el seu nom del seu creador per designar l’obra que va fer. El mètode Pilates hauria de designar els exercicis, principis, conceptes, etc., inventats i practicats pel seu creador, per la qual cosa qualsevol modificació (i n’hi ha moltes), addició, barreja, variació i alteració de l’ordre dels exercicis propis i de l’objectiu dels mateixos, es traca simplement d’una altra cosa i no del  mètode Pilates”.
Javier Pérez y Esperanza Aparicio “El Auténtico Métode Pilates, el Arte del Control”. 

Pilates No és:

 1. Una gimnàstica comuna.
 2. Exercicis que no segueixen un ordre ni un sentit.
 3. Només un treball abdominal.
 4. Una teràpia.
 5. Una tècnica per aplicar només en grup.

Pilates Sí que és:

 1. Un Mètode i un nom propi.
 2. Exercicis estructurats en un sistema de diferents nivells, mitjançant uns principis i un protocol per al moviment.
 3. Mitjançant el treball abdominal s’aconsegueix un moviment precís i controlat. Es treballa el cos de manera integral.
 4. És un mètode de condicionament físic. Encara que és preventiu i evita moviments que podrien ocasionar lesions, no va ser creat per curar lesions, sí per ajudar a millorar la condició física.
 5.  Contribueix a una millora considerable mental i físicament; és font de salut si es practica adequadament.
 6. Les classes són preferentment individuals i fent ús dels aparells dissenyats per Joseph Pilates. Les classes grupals “ Mat Pilates” són viables i adequades si els practicants són bons coneixedors del mètode.

Pilates és l’art del moviment que proporciona força, elasticitat i control