CLASSE DE PROVA  PILATES

En la sessió de prova el professor/a rep al client, ensenya les instal·lacions, informa del què és l’Autèntic Pilates  i manté una breu entrevista amb la persona interessada  i així aquesta li pot explicar quines són les seves necessitats, possibles molèsties corporals o lesions. Llavors es realitza una classe individual i personalitzada en els aparells. La durada de la sessió de prova és de 1’15 min i té un cost de 50€.

CLASSES INDIVIDUALS  EN APARELLS


           BONOS
           BONO 4 SESSIONS 185€  (caduca als 2 mesos)
           BONO  8 SESSIONS 345€  (caduca als 3 mesos)


           1 CLASSE
        50€  

5% descompte familiar
5% descompte alumnes d’escoles de dansa i antics clients Airedeterra Altafulla
10% pacients de la Clínica del Dolor de Tarragona
           

*Tots els preus inclouen el 21% d’IVA